Käytetyt lähteet

Päivitetty
08.12.2008 23:05

Sivuillani olevia tietoja voi jokainen sukututkija käyttää vapaasti oman harkintansa mukaan omiin tutkimuksiinsa, toivomukseni kuitenkin on, ettei niitä hyödynnettäisi kaupallisesti.

Tiedoista osan olen tarkistanut henkilökohtaisesti ns. aidoista lähteistä, mutta paljon olen saanut myös muilta sukututkijoilta. Tietojen jatkokäyttö on siis jokaisen sivullakävijän omalla vastuulla, enkä voi ottaa mitään vastuuta tietojen aitoudesta tai oikeellisuudesta.

 

Aarnio -suku, lähteet

Satakuntaa tutkivia henkilöitä, jotka ovat merkittävästi auttaneet ja antaneet oman panoksensa sivujeni sisältöön, ovat mm.
 • Hanna Alajoki
 • Ossi Elohaka
 • Katja Haasiosalo
 • Ari Järvistö
 • Marja Kaski
 • Jari Kaunisto
 • Heli Lehmus
 • Iiro Kari
 • Mika Lähtölä
 • Jukka Raimoaho
 • Kari Savola
 • Jussi Tolvi
Lisäksi tietoja on kertynyt Satakuntaan keskittyvältä sukututkimusaiheiselta postituslistalta;
Ns. alkuperäislähteitä ovat mm.
 • Eurajoki: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Hämeenkyrö: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Ikaalinen: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Kiikka: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Kiikoinen: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Kiukainen: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Kodisjoki: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Kokemäki: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Kuhmo: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Köyliö: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Laitila: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Luvia: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Nakkila: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Rauma: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Ristijärvi: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Sotkamo: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Suodenniemi: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Tyrvää: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
 • Ulvila: syntyneet, vihityt, kuolleet sekä rippikirjat
Virkatodistukset eri seurakunnista:
 • Nakkila
 • Luvia
 • Rauma
 • Sotkamo
Kirjallisia lähteitä ovat mm.
 • Eurajoen historia I, Ulla Heino, Jukka Luoto, Unto Salo (Kustantajat Eurajoen kunta ja seurakunta ISBN 951-99888-1-5, Gummerus Oy:n kirjapainossa Jyväskylässä 1987)
 • Genos 26.(1955), Achander-suvun varhaispolvet, HUGO LAGSTRÖM, s. 65-69
 • Genos 33.(1962), Porin Kissalan sukusikermä Fil. maist. HUGO LAGSTRÖM, Pori, s. 27-30
 • Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli (http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/index.php)
 • Kiikoisten Naulamäki-suku,
  Reino Rautava, Kirjapaino Grafia Oy, Turku 1987, ISBN 951-99849-0-9
 • Krouvilan suku
  Lempi Ahla, (Vammala 1952, Tyrvään kirjapaino Osakeyhtiö)
 • Kullanperän Aalto 1770-luvulta 2000-luvulle,
  Maila Alavaikko, Tuula Javanainen, Tauno Alavikko, Edita Oyj, Helsinki, ISBN 952-91-3362-6)
 • Luvialaisista Seppä-Heinilän, Lampon ja Sassilan suvuista,
  Seppo Jaakkola, , Helsinki, 1998, Yliopistopaino.
 • Luvian rannikon asutushistoriasta 1700-1950,
  Lasse Wahlroos, (Kotiseutuyhdistys Luvia Seor r.y. Julkaisu 1 / 1994, Kirjapaino Painomuisti Oy, Ikaalinen 1994 ISBN 951-96401-1-8).
 • Matti Laurinpojan suku, Ensio Salomaa, Eura 2000
 • Panelia, Kiuaskylästä kaupungiksi,
  Oy Länsi-Suomi, Rauma 1983, ISBN 951-99472-4-8
 • Raivaajia, sotilaita ja talonpoikia satakunnasta,
  Marja-Liisa Putkonen, Hakapaino Oy, Helsinki 1996, ISBN 952-90-7651-7
 • Satakunnan Sukututkimusseura ry., Vuosikirja 1997
  (Porin kaupungin painatuskeskus, Pori, 1998. Työryhmä: Pekka Aakula, Greta Grundberg , Asko Palin ISSN 1239-3150)
 • Satakunnan sukututkimusseura, vuosikirja 1998
  Satakunnan sukututkimusseura r.y., Satakunnan Sukututkimusseura ry.
  Porin kaupungin painatuskeskus, Pori, 1999 Työryhmä: Pekka Aakula, Greta Grundberg, Mauri Leivo, Asko Palin ISSN 1239-3150
 • Satakunnan sukututkimusseura, vuosikirja 2002:2,
  Satakunnan Sukututkimusseura ry., Satakunnan Sukututkimusseura ry., Pori, 2002 Porin kaupungin painatuskeskus, Pori, 2003 Työryhmä: Pekka Aakula, Greta Grundberg , Kari Simelius ISSN 1239-3150
 • Satakuntalainen osakunta, Satakunta kotiseutututkimuksia V (Porvoossa 1925 Werner Söderström Osakeyhtiö), Ss.150-177.
 • Selostus Simo Matinpoika Knuutilan jälkeläisistä ja suvun vaiheista 1500 luvulta lähtien,
  Oskar Myllymaa, Kokemäki 1969 - Satakunnan Maakunta Oy.
 • Släkten Höckert från Westfalen jämte andra Höckertsläkter i Norden, Erik Hellerström
 • Sukujen juuria Euran ja Lapin kylissä,
  Rauvola-säätiö, Aarne Rauvola, Yliopistopaino Helsinki 1991, ISBN 952-90-3662-0
 • Suomen aatelittomia sukuja, 1 osa (Helsinki 1901).
Muita lähteitä mm.
 • Suomen sukututkimusseuran Hiski -tietokanta
 • IGI-kortit
Sahlan -suku, kirjalliset lähteet
Sahlan -suvun selvityksissä,  lisätietoja ovat antaneet
 • Entisajan Mikkeli, Mikkelin kaupungin vaiheita 1838-1917
  Erkki Kuujo, Mikkeli 1971, Oy Länsi-Savon kirjapaino
 • Facta, perustietosanakirja,
  Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1996, ISBN 951-20-4802-7
 • Frälsesläkter i Finland,
  Jully Ramsay, Helsingfors, Förlagsaktiebolaget Söderström & Co
  Helsinfors 1909, Frenckellska Tryckeri-aktiebolaget
 • Haminan kaupungin historia I,
  Sigurd Nordenstreng, Ruotsin vallan aika,, Hamina 1909, Haminan suomalainen sanomalehti- ja kirjapaino Oy, Liite IX.
 • Haminan kaupungin historia II,
  Sigurd Nordenstreng, Venäjän valtaan yhtymisen aika 1742-1811, Hamina 1910, Haminan suomalainen sanomalehti- ja kirjapaino O.-Y., Liite XII.
 • HisKi
 • IGI-kortit
 • Kertomus Kuopion Klassillisen Lysein ja Joensuun alkeiskoulun vaikutuksesta lukuvuonna 1886-1887
  Kuopio, Kuopion uusikirjapaino, 1887
 • Mikkelin tyttölyseo 1879-1954, 75-vuotisjulkaisu
  Mikkelin tyttölyseon seniorit r.y., Pieksämäki 1954, Sisälähetysseuran Raamattutalon kirjapaino
 • Mäntsälän historia I,
  Martti Blåfield, Julkaissut, Mäntsälän kunta , 1991, Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä 1991, ISBN 951-95883-1-0
 • Släkten Clayhills av Gunnar Sivén,
  Gunnar Sivén, Suomen sukututkimusseura, vuosikirja, 19-20, vuodet 1935-1936, Helsinki, 1937, Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapaino Oy
 • Suomen Sukututkimusseuran aikakausikirja, Genos
  • Genos 8(1937), Betraktelser kring Diedrik von Essens anvapen från Hollola kyrka.
   A. W. Rancken, s. 47-58.
  • Genos 9(1938), Släkten Hoppenstong,
   René Ahrenberg,
  • Genos 40(1969), Tiedonantoja, s. 76-77
   Arne Ekman
  • Genos 49(1978), Jakob Ruuths släktanteckningar,
   Translator LOVE KURTÉN, Helsingfors.
  • Genos 55(1984), Helena Möller och Anders Brunberg, SARA V. BONSDORFF, s. 28-29.
  • Genos 58(1987),  Släkten Sesemanns tyska förfäder,
   GEORG LUTHER,s. 49-51.
  • Genos 59(1988), Släkten Stewen äldre led,
   Dirk-Gerd Erpenbeck ja Georg Luther.
  • Genos 72(2001), Viborgssläkten Frese,
   Georg Luther, Helsinki
 • Suomen Sukututkimus seuran Hiski-tietokanta
 • Turun tuomiokapitulin matrikkeli,
  Eero Matinolli, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Turku 1976
  ISBN 951-95371-1-2
  Loimaan Kirjapaino - Loimaa 1976) 
 • Vehkalahden pitäjän historia II,
  Martti Korhonen, Vehkalahden kunta, Kuvat ja taitto: Esko Ahlberg
  Piirrokset: Pekka Reponen,  ISBN 951-99317-0-8, Kymen Sanomien Kirjapaino Oy Hamina 1981
 • Virkatodistukset (Helsinki, Mikkeli, Varkaus)
 • Viborgs stads historia 2,
  Johan Wilhelm Ruuth, Helsingfors 1906, Helsingfors Centraltryckeri och bokbinderi aktiebolag
 • Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna
  Carpelan, Tor Carpelan,
  1. osa, A-G, Helsingfors, Frenckellska tryckeri, 1954, ss. 1-507
  2. osa, H-R, Helsingfors, Frenckellska tryckeri, 1958, ss. 512-941
  3. osa, S-Ö, Helsingfors, Frenckellska tryckeri, 1965, ss. 948-1365

Muut käytetyt lähteet, kuten kuvat löytyvät sivuilta erikseen merkittynä.