Rippikirjan sarakkeet

  Viimeisin päivitys  24.02.2007 21:58                
Dec.

(Decalogus)
Symb.

(Symbolum)
Or.D

(Oratio Dominica)
Babt.

(Babtisatus)
Abf.

(Absolutio)
Conf.

(Confessio)
Coen.D.

(Coena Domini)
Menf.

(Concecratio Mensae)
Orat

(Oratio Matutina,
Oratio Vespertina)
Quast.

(Quaestiones)
Tab.

(Tabula Oeconomica)
L.n.

(Literas Novit)
Natus Obiit
Simpl.
(Textus Simplex)
Explic.
(Explicatio)
Simpl. Explic. Athan. Simpl.
Explic. Simpl. Explic. Simpl. Explic. 1. 2. 3. Simpl. Explic Bened.
(Benedictio Mensae)
Grat.a.
(Gratiarum actio)
Matul. Vespert. Alig.m.
(Aliquo modo)
Plenius. Dicta.S.S.
(Dicta Scricpturae)
Alig.m
Plenius
Alig.m Exact.
(Exacte)
D.Anno D.Anno
X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X         X      
X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X         X      
X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X         X      
Kymmenen
Käskyä
Uskon
tunnustukset
Herran rukous Kaste Rippi Synnintunnustukset Ehtoollinen Pöytärukoukset Rukoukset Kysymykset Huoneentaulu Sisälukutaito Syntynyt Kuollut
Vähän katekis-
muksen teksti
Lutherin selitys Vähän katekis-
muksen teksti
Lutherin selitys Atha-
nasiuksen
uskontun.
Tekstiosa Selitys         "Minä vaivainen" "Laupias Jumala" "Oi
sinä kaikkein armollisin"
Vähän katekis-
muksen teksti
Lutherin selitys Ennen ateriaa Aterian jälkeen Aamu-
rukous
Ilta-
rukous
Joten
kuten
Erinomai-
sesti
Pyhät kirjoi-
tukset
Joten
kuten
Erinomai-
sesti
Joten
kuten
Täydel-
lisesti