Esipolvet
Matti Pesu
Sukunimet
A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z

(Sukunimettömät)
Paikkakunnat henkilöittäin

Henkilönimet paikkakunnittain

Sivut on päivitetty
22-02-2013, 13:22:16

Genealogy data for free use.
All designs, copyright © 2002-2013 Päivi Aalto, All unauthorized copying forbidden.
-----------------------------------
Sukututkimusaineisto kaikkien vapaasti käytettävissä.
Julkaisu ja kaikki kuvat, tekijäoikeus © 2002-2013 Päivi Aalto, Luvaton kopiointi kielletty.
Tietokanta sisältää 202 henkilöä.